Mechanika

Mechanika jest bardzo rozbudowaną dyscypliną i korzysta wspólcześnie z osiągnięć wielu innych dziedzin nauki. W zależności od badanego przez siebie zakresu zjawisk można wyróżnić (więcej…)
Close