Mechanika jest bardzo rozbudowaną dyscypliną i korzysta wspólcześnie z osiągnięć wielu innych dziedzin nauki. W zależności od badanego przez siebie zakresu zjawisk można wyróżnić np. mechanikę techniczną lub też inżynierię mechaniczną. Pierwsza z nich zajmuje się konstrukcją oraz budową maszyn i pojazdów. Druga natomiast bada wytrzymałość materiałów oraz mechanikę ośrodków ciągłych.

Współczesna mechanika swoje działania opiera głównie na dwóch dyscyplinach: fizyce oraz informatyce. Wyniki badań z zakresu mechaniki opisuje się uwzględniając układ odniesienia. Stosuje się w tym przypadku rozbudowane układy współrzędnych, które są tworzone, opracowywane i zapisywane w systemach komputerowych. Ważne dla rozwoju mechaniki i jej poddyscyplin są wszelkie działania związane z programowaniem. W przypadku prowadzenia wielu badań oraz obserwacji konieczne jest posługiwanie się specjalistycznymi programami oraz wzorami.

Niektóre z nich trzeba modyfikować na potrzeby jednego, konkretnego badania.