nps badania badania nps specjalnie badania

Dzieci krzywdzone są na całym świecie, również w Polsce.

Tragedia rozpoczyna się już na szczeblu niskiej świadomości społecznej, braku wiedzy wychowawczej i prawnej.

W 1991 roku została założona przez Alinę Margolis-Edelman Fundacja Dzieci Niczyje, która ma zapobiegać problemowi niesprawiedliwości i krzywdzie dzieci.

W ciągu ponad 20 lat istnienia Fundacji Dzieci Niczyje, jej działania kompleksowo objęły problem profilaktyki i pomocy dzieciom krzywdzonym w Polsce.

Dziś Fundacja Dzieci Niczyje jest największą w kraju organizacją pozarządową zajmującą się ochroną dzieci przed krzywdzeniem oraz pomocą dzieciom, które stały się ofiarami przemocy i wykorzystywania seksualnego, ich rodzinom i opiekunom.

Działania profilaktyczne opierają się na kampaniach społecznych oraz edukacyjnych, skierowaną zarówno do dzieci, młodzieży, rodziców, ale też specjalistów, którzy chcą zgłębiać swoją wiedzę.

Oprócz działań bezpośrednich, fundacja oferuje też bezpłatną poradnie telefoniczną.