Świat warto zmieniać na lepsze. Każdy z nas jest częścią większej społeczności, dlatego otwarcie się na potrzeby innych jest ważnym elementem życia. Czasami nasze obrazy i myśli na temat pomagania są bardzo stereotypowe. Pomoc ofiarom wojny, poświęcenie, walka w obronie najuboższych i cierpiących, finansowanie leczenia – to wszystko bardzo istotne sprawy, ale mogą wydawać się przeciętnemu człowiekowi trudne w realizacji. Pomoc to jednak nie tylko długotrwała i wymagająca praca.

Może ona odbywać się tu i teraz. Niewielka zmiana może bowiem przynieść ogromne rezultaty. Jednym ze sposobów na codzienną pomoc jest oddanie smsa na rzecz fundacji charytatywnych. Dzięki umowom z operatorami, 100% dochodów z wysłanych wiadomości tekstowych, zostaje przeznaczonych na cele organizacji. W ten sposób, poprzez zdawałoby się nieznaczący gest, możemy przyczynić się do zmiany świata i życia wielu ludzi.

Informacje o numerach, na które możemy wysyłać wiadomości, dostępne są na stronach internetowych fundacji.