https://www.tophifi.pl/aktualnosci/jaki-subwoofer-do-kina-domowego-i-nie-tylko

Automatyka to obszerna dziedzina łącząca się z robotyką, informatyką i matematyką. Dzięki połączeniu tych wszystkich przyszłościowych dziedzin na naszych oczach zmienia się zarządzanie, przemysł, ale i te najbardziej przyziemne czynności dnia codziennego.

Automatyka to mówiąc inaczej sterowanie procesami, często mylona lub kojarzona jest z automatyzacją a to z kolei jest metodą eliminacji pracy człowieka poprzez wykorzystanie urządzeń, maszyn. Do narzędzi niezbędnych w automatyce zaliczymy: pomiarowe, sterujące i wykonawcze.

Patrząc z praktycznego punktu widzenia nie możemy zapomnieć o: narzędziach mechanicznych, elektrycznych i elektrotechnicznych oraz złożone działające na podstawie danego oprogramowania. Nie ma takiej dziedziny, które dla udowodnienia swoich czysto teoretycznych twierdzeń nie potrzebowałaby sprzętu, narzędzi do ich doświadczenia i udowodnienia lub podważenia.

Ma to szczególne znaczenie, jeśli ów doświadczenia mają być wykorzystywane na skalę światową a tak jest przecież z „tworami” automatyki.