Telefaks to urządzenie potocznie nazywane faksem. Umożliwia przesyłanie wiadomości w postaci obrazów nieruchomych pomiędzy aparatami symilograficznymi. Faksy działają przy wykorzystaniu łączy telefonicznych.

Początki telefaksu sięgają końca lat 70. Telefaks, zwany też telekopiarką, może przesyłać dane nawet na bardzo duże odległości. Dotyczy to nie tylko gotowych tekstów, map czy grafik, ale także pisma ręcznego.

Oryginalna strona tekstu lub obrazu jest skanowana i odczytywana, a jej obraz zamieniany na impulsy elektroniczne. Impulsy te są dalej przesyłane linią telefoniczną i trafiają do stacji odbiorczej. Tam sygnały elektryczne zmieniane są ponownie na obraz, który zostaje wydrukowany na papierze.

Niektóre telefaksy zbierają dane w postaci tekstu lub obrazu bezpośrednio z komputera i przekazują je do innego komputera bez przenoszenia na papier.Telefaksy są wykorzystywane w firmach i agencjach do szybszego przesyłania informacji, gdyż w tym zakresie sprawdzają się o wiele lepiej, niż np. usługi pocztowe.