Witamy

Aplikacja Tłumacz Google – bo język obcy to podstawa

Współcześnie nauka języków obcych, a właściwie ich opanowanie przynajmniej na podstawowym poziomie to konieczność. Jednak, jak wiemy, z praktyką bywa różnie i nie zawsze jesteśmy w stanie zrozumieć daną treść. Niemniej jednak istnieje

Elektrotechnika-2

Elektrotechnika to inaczej wytwarzanie, przesyłanie i magazynowanie energii elektrycznej. Innymi słowy jest to proces, w którym nieodłącznym elementem do otrzymania efektu końcowego jest energia elektryczna.

Fundacja Dzieci Niczyje

Dzieci krzywdzone są na całym świecie, również w Polsce. Tragedia rozpoczyna się już na szczeblu niskiej świadomości społecznej, braku wiedzy wychowawczej i prawnej. W 1991 roku została

Prosty sposób na pomoc? Charytatywny sms!

Świat warto zmieniać na lepsze. Każdy z nas jest częścią większej społeczności, dlatego otwarcie się na potrzeby innych jest ważnym elementem życia. Czasami nasze obrazy i myśli na temat pomagania są bardzo