Ortopedia

morska.jazda.net.pl

Pośród wielu dziedzin medycyny znajduje się ortopedia, która zajmuje się wszystkimi przypadkami chorób narządu ruchu. Historia polskiej ortopedii liczy ponad sto lat, a jej powstanie jako odrębnej specjalności medycznej datuje się na rok 1913. Najsławniejsi polscy ortopedzi to min. Ireneusz Wierzejewski, Franciszek Raszeja, Adam Gruca, Wiktor Dega czy Juliusz Zaremba. Ich praca przyczyniła się do wprowadzenia nowych metod badawczych i rewolucyjnych sposobów operowania. Wnieśli również wiele do dziedziny rehabilitacji ortopedycznej, co stawia ją dzisiaj na bardzo wysokim poziomie. Lekarze ortopedzi diagnozują wszelkie nieprawidłowości zachodzące w układzie kostno-stawowym, leczą urazy narządu ruchu wykorzystując do tego nowoczesną aparaturę.

Do niedawna jeszcze wszystkie inwazyjne zabiegi ortopedyczne były obarczone dużym ryzykiem, niosły za sobą możliwości powikłań. Dzisiaj wiele urazów i kontuzji poddaje się zabiegom, które nie są obciążeniem dla pacjentów. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych narzędzi np. artroskopu, wykonywane są operacje, po których pacjenci tego samego dnia wracają do domu. Doskonałe narzędzia, wiedza i umiejętności lekarzy ortopedów niejednemu pacjentowi przywróciły możliwość normalnego funkcjonowania społeczeństwie. Ta dziedzina medycyny cały czas się rozwija, lekarze odnoszą sukcesy w swojej klinicznej pracy w szpitalach na terenie całego kraju. Zawsze będą potrzebni, ponieważ rozwój cywilizacyjny powoduje wiele chorób wymagających ich fachowej interwencji.

Close