Kognitywistyka

Kognitywistyka jest multidyscyplinarną i interdyscyplinarną dziedziną nauki. Działa równolegle do takich dziedzin jak np.

psychologia, neurobiologia, lingwistyka, logika, fizyka, sztuczna inteligencja czy informatyka. Kognitywistyka zajmuje się badaniem oraz obserwacją ludzkich zmysłów oraz działaniem mózgu.

Kognitywistyka wywodzi się z cybernetyki i ściśle wiąże się z funkcjonowaniem systemów komputerowych. Jako odrębna nauka funkcjonuje od zaledwie 40 lat, jednak ma już na swoim koncie sporo osiągnięć.

Do większości prowadzonych przez siebie badań i obserwacji kognitywiści wykorzystują komputery i specjalistyczne programy. Dokonują dzięki nim analiz oraz obserwacji i automatycznie otrzymują zestawienia wyników i gotowe bazy danych.

Główne cele jakie stawia sobie kognitywistyka to wyjaśnienie procesów, jakie zachodzą w ludzkich umysłach oraz stworzenie ich komputerowych symulacji. Kognitywiści zajmują się także pracami nad rozwojem inteligentnych urządzeń oraz nad badaniami nad sztuczną inteligencją.

Close