Zazwyczaj kiedy myślimy o prawie własności, to wydaje nam się, że możemy z daną rzeczą zrobić wszystko, co tylko chcemy. Jednak musimy sobie zdawać sprawę z tego, że z mieszkaniem jest trochę inaczej. Tam tak naprawdę jesteśmy właścicielem prawa własności nieruchomości. Ale tutaj jesteśmy ograniczeni prawem, ponieważ mamy prawo do użytkowania danego lokalu, jednak nie możemy tego robić w sposób, który przeszkadzałby innym lokatorom i społeczności, w której mieszkamy. Jednak kiedy faktycznie stajemy się tym właścicielem?

Umowa i akt notarialny

Jeżeli kupujemy mieszkanie na rynku wtórnym, a więc od kogoś innego, to trzeba wiedzieć, że ważna jest tutaj umowa. Na jej podstawie jedna osoba rezygnuje z prawo własności danego mieszkania, a druga to prawo uzyskuje. Tak naprawdę więc, już od momentu podpisania takiej umowy przeniesienia własności jesteśmy właścicielami danej nieruchomości. Jednak żeby było to zrobione w sposób formalny i zgodny z prawem, taka umowa musi być podpisana u notariusza, bo to on potwierdza jej zgodność. Co więcej, wcale nie musimy dokonywać wpisu do księgi wieczystej, jest to tylko swoista deklaracja, że dana nieruchomość jest nasza. Jednak warto to zrobić, bo nie zajmuje wiele czasu, nie zabiera wiele pieniędzy, a przynajmniej uchronimy się przed nieuczciwymi praktykami, gdyby poprzedni właściciel próbował to mieszkanie jeszcze raz sprzedać.

Co z rynkiem pierwotnym?

Trochę inaczej sprawa wygląda w przypadku zakupu mieszkania na rynku pierwotnym.

Tam nie ma możliwości podpisania od raz umowy, bo zazwyczaj do ukończenia budowy, nie wydziela się konkretnych mieszkań. To dzieje się dopiero po zakończonej budowie i wówczas można podpisać stosowną umowę. Jednak warto wiedzieć, że w tym przypadku podpisywana jest umowa przedwstępna. Jeszcze nie jesteśmy wówczas właścicielem danego mieszkania, ale mamy zagwarantowane, że deweloper nie sprzeda go już innej osobie, że będzie się on starał dotrzymywać ustalonych terminów i że faktycznie to mieszkanie w oznaczonym czasie będzie nasze. Jednak tutaj trzeba pamiętać, że faktycznie właścicielem takiej nieruchomości, stajemy się w momencie wpisania do księgi wieczystej. Sama umowa oczywiście jest ważna i potrzebna, jednak w tym przypadku to właśnie wpis do księgi wieczystej, jest tym prawnym potwierdzeniem, że mamy prawo własności danego mieszkania, a więc możemy nim swobodnie dysponować. Mieszkając w nim, albo je sprzedając, czy nawet przekazują komuś innemu jako darowiznę. Pamiętać musimy, że przy kupowaniu mieszkania, bardzo ważne są umowy. Ta ostateczna przy rynku wtórnym, która przenosi na nas prawa i ta przedwstępna, kiedy mamy dane mieszkanie zarezerwowane. Jednak dopiero notariusz i w drugim przypadku, wpis do księgi wieczystej, powodują że pod względem prawnym stajemy się faktycznie właścicielami prawa do własności danej nieruchomości. Chociaż nadal musimy pamiętać, że nie jesteśmy tam sami i może się okazać, że z jakiegoś powodu, to nasze prawo własności zostanie ograniczone.

Warto znać swoje prawa, ale też wiedzieć, kiedy i w jaki sposób mogą być one ograniczone.