Elektrotechnika to inaczej wytwarzanie, przesyłanie i magazynowanie energii elektrycznej. Innymi słowy jest to proces, w którym nieodłącznym elementem do otrzymania efektu końcowego jest energia elektryczna. Gdzie stosowana jest wiedza i założenia elektrotechniki? W transporcie dotyczy instalacji pojazdów, trakcji, w budownictwie w postaci wind, maszyn elektrycznych, w medycynie, a automatach publicznych, w systemach wojskowych do mikrogeneratorów pojazdów oraz piechoty oraz urządzeniach powszechnego użytku np. sprzęt AGD.

Elektrotechnika jest bardzo obszernym tematem i nie sposób być specjalistą w każdej jej gałęzi, dlatego podczas studiów, uczniowie obierają konkretną specjalizację. Wcześniej łączona z elektroniką dzisiaj jest osobną dyscypliną. Jak widzimy każdego dnia korzystamy z rozwiniętej technologii związanej z elektrotechniką. Jest ona ściśle powiązana z energetyką, informatyką i automatyką.

Specjaliści tych wszystkich dziedzin pracują nad tym by różnego rodzaju czynności były łatwiejsze.