Bioinformatyka jest złożoną dziedziną nauki, która wykorzystuje osiągnięcia zarówno z zakresu biologii jak i informatyki. Łączy w sobie też elementy matematyki. Bioinformatyka największe zastosowanie znalazła w badaniu DNA. Do jej podstawowych zakresów działań zalicza się m. in.

analizę poszczególnych sekwencji kodu genetycznego oraz przechowywanie danych biologicznych. Wszystko to nie byłoby możliwe, gdyby nie rozbudowane systemy informatyczne. To dzięki nim biolodzy są w stanie zapisywać, porównywać i modyfikować setki tysięcy rożnych kodów genetycznych. Bioinformatyka znajduje też zastosowanie np. w kryminalistyce.

W tej dziedzinie wykorzystuje się m. in. genotypowanie, które jest także pomocne przy ustalaniu ojcostwa. Przy pomocy specjalnych programów porównuje się wówczas kilka konkretnych typów DNA i ustala stopień ich podobieństwa lub zróżnicowania. Ta dziedzina nauki wykorzystuje w swoich działaniach także specjalne urządzenia nazywane komputerem DNA.

Taki typ komputera dokonuje licznych obliczeń oraz obserwacji reakcji chemicznych, jakie zachodzą pomiędzy cząsteczkami DNA.

Posted in IT