Automatyka

www.bvp-sidir.pl

Automatyka to nauka, która traktuje o procesach sterowania technologicznymi oraz przemysłowymi. Rozwinęła się zdecydowanie niedawno w porównaniu do innych dziedzin nauki. Skąd takie nowości? Termin został rozwinięty w 1900 roku, ale wiedza o nim była znikoma i tak przez kolejnych sześćdziesiąt lat, gromadzono i konstruowano ją w taki sposób by w efekcie stworzyć z niej wiedzę użyteczną.

Do ostatecznego sformułowania teorii przydatna okazała się technika komputerowa. Wiele dziedzin, (jeśli nie wszystkie) bazują na tym, co zostało wcześniej udowodnione i odkryte, poprzez rozwój oraz potrzebę są pogłębiane. Na skutek tych działań powstają wąskie dziedziny, które znajdują praktycznie a nie tylko teoretyczne zastosowanie.

Tak właśnie jest z automatyką, dzięki niej wiele procesów jest sprawniejsza, dokładniejsza i szybsza. Zarówno robotyka jak i automatyka dążą do tego by maksymalnie ograniczyć pracę człowieka. Nie jest możliwe, aby wykluczyć ją całkowicie chociażby w przypadku sterowania robotami czy urządzeniami.

Close